Skip to content

Ledelsesudvikling

Giv dine ledere bedre selvindsigt til at lede sig selv og andre til bedre resultater

Det starter med dig

Ledelse handler om at skabe resultater, og de skabes ved at influere andre til at følge dig.
Så, hvordan leder du? Hvad fungerer i din ledelse – og i den ledelse, dine ledere udøver? Hvor er du eller de udfordret i jeres ledelse? Og hvordan træner du dit lederskab for at blive en bedre leder?

Den måde du leder dig selv på, har indflydelse på, hvordan du leder andre. Selvindsigt og selv-ledelse er der, det starter. Din ledelse af dig selv har indflydelse på, hvordan du planlægger, uddelegerer opgaver, kommunikerer, følger op og giver feedback. Det ved vi godt. Og alligevel bruger vi typisk ikke særligt meget tid på at træne vores ledelseskompetencer for at blive bedre ledere og derigennem skabe bedre og mere bæredygtige resultater.

Hvor ofte træner du dine kompetencer som leder?

Jeg tror på, at ønsker vi at blive bedre til en ting, så kræver det, at vi træner. Sportsudøvere, der ønsker at blive bedre til den sport, de er passionerede omkring, f.eks. tennis, de træner, får feedback af deres træner, og træner så videre på baggrund af den feedback de får, for at forbedre deres spil. Indimellem spiller de kampe. Og efter en kamp, reflekterer de over, hvad der gik godt, og hvad der kan forbedres i deres spil. Så går de på banen og træner, og spiller nye kampe.

Den ledelsesudvikling jeg tilbyder, er baseret på det samme princip. For at blive bedre til at lede, kræver det, at du træner, får feedback, reflekterer og træner.  Ledelse er en disciplin vi aldrig bliver færdige med at træne, det er en livslang rejse. Vi leder hver dag i vores liv og i vores job, bevidst og ubevidst. Og vi udvikler os som ledere, når vi bevidst træner vores kompetencer som ledere.

Derfor er den træningsproces, jeg benytter, integreret i dit arbejde som leder, og din træning er baseret på de ledelsesudfordringer, du har i dit arbejde som leder.  Din virkelige læring finder sted, efter du har deltaget i workshops, og når du bruger det du har lært i dit arbejde, når du får feedback og integrerer den feedback du har fået. Nøjagtigt som sportsudøvere.  

Udbytte for din organisation:

Udbytte for dine ledere: