Skip to content

START med coaching

Udvikl dig selv professionelt og personligt

Leadership performance og fleksibel talent udvikling

Et coachingforløb starter med en strategi-samtale for at få en forståelse af din forretning, og af den person der skal coaches, samt hvad formålet og målet er for coachingforløbet.

Vi arbejder typisk i perioder på 4-8 måneder med en coaching session hver 3. eller 4. uge. Imellem coaching sessionerne arbejder den person der coaches, med opgaver, der er integreret i vedkommendes daglige arbejde og som understøtter de coachingmål, vedkommende har for forløbet. Derved bruges og integreres læring fra coachingsessionerne og er med til at skabe den forandring, der er sat mål for.

Har du ønsker til coachingprocessen og rammene for coaching, er det muligt at tilpasse coachingforløbet, så det skræddersyes efter de behov du har, for dine ledere eller de medarbejdere, du ønsker at tilbyde coaching til at udvikle dem i deres arbejde.   

Jeg coacher virtuelt via Zoom, Microsoft Teams samt via personlige møder.