Skip to content

Det mener mine kunder

Her er et udvalg af, hvad mine kunder siger om at samarbejde med mig

Eva Hyldgaard

CEO

Jeg har været igennem et coaching-forløb med Lena, som strakte sig over 10 sessioner fordelt på ca. ½ år. Indholdet har været af meget forskellig karakter, idet forløbet var i en periode, hvor jeg jobmæssigt havde mange udfordringer og en meget stejl læringskurve.

Den hjælp jeg fik fra Lena betød, at jeg, på trods af hvad der føltes som kaos, kunne se en klar og tydelig retning på min vej og være skarp på mine prioriteringer. Lena ser og hører mig – også i forhold til de ting jeg ikke får sagt eller er klar over inden samtalen. Hun udfordrer mig og “tvinger mig” til at træffe valg og fravalg i forhold til at nå de mål jeg har.

Lenas internationale ståsted bidrager til, at samtalen og refleksionerne kan få et bredt perspektiv med højt til loftet. Hendes indgående kendskab til organisation, ledelse og menneskelige processer kombineret med hendes nærvær og fokus, gør at jeg under hver samtale når frem til en helt konkret opskrift på, hvad jeg vil gå ud og foretage af handling i dag for at nå de drømme og mål jeg har for fremtiden.

At blive coachet af Lena føles som at blive holdt i hånden på en unik proaktiv, kærlig og professionel facon, lige dér hvor du har brug for det!

Vis mere

Tina Donslund

Head of Talent & People, Trackunit

Talentudvikling med coaching og mental fitness træning.

Det startede som et empatisk tilbud til medarbejderne i Trackunit, da Covid-19 pandemien startede. I dag er det en accelerator for ledelsesudvikling af talenter i Trackunit: Meget tidligt under pandemien blev alle medarbejdere tilbudt coaching til at hjælpe dem være med den usikkerhed og de udfordringer, som Covid-19 situationen skabte.

Lena Hørlyk Petersen, Boldsteps, støttede medarbejderne med et sikkert rum og coaching samtaler, for at hjælpe dem med ting, de var udfordret af og områder, som de ønskede at udvikle. Meget tidligt, så Trackunit og Lena, at coaching samtalerne skabte udvikling af ledelseskompetencer hos medarbejderne.

I dag tilbyder Trackunit et coaching program, der omfatter mental fitness træning, også kendt som Positive Intelligence, et koncept skabt af Shirzad Chamine.

Nogle af de resultater, som Trackunit og medarbejderne oplever, er større effektivitet og bedre resultater i jobbet, bedre relationer med både interne og eksterne stakeholders samt et bedre velvære og mere balance.

Vis mere

Lars Oestergaard

Commercial Manager

Jeg var igennem en udfordrende periode arbejdsmæssigt og følte at det job jeg tidligere elskede, ikke længere gav mig den tilfredshed, jeg havde tidligere. Jeg havde simpelthen brug for forandring.

Jeg brugte Lena Hørlyk Petersen til at hjælpe mig med at identificere, hvad der var vigtigt for mig i mit arbejde, og hvilke kerneværdier i mit liv, jeg skulle være tro imod. Lena hjalp mig også med at bearbejde begrænsende overbevisninger.

I dag er jeg mere afklaret mht. hvad jeg kan gøre for at skabe mig den karriere jeg ønsker.

Vis mere

Zhang yu

Business Development and Launch Manager

Igennem mine studier og min karriere traf jeg “de rigtige valg”, de valg som en kineser typisk ville træffe.

Gennem coaching er jeg blevet introduceret til udfordringer og spørgsmål, som har fået mig til at tænke over, hvem jeg er og hvad der er vigtigt for mig. I stedet for rutiner og “normale” valg, som jeg levede efter i mange år uden at tænke over om det var det rigtige for mig, har Lena’s coaching hjulpet mig til at forstå mig selv bedre, og den har givet mig modet til at gå efter, hvad jeg virkeligt gerne vil.

Helt konkret, har jeg valgt at forlade den virksomhed, jeg har arbejdet for i 14 år, for at gå efter en ny og spændende karrieremulighed. Og selvom jeg er bekymret og bange pga den usikkerhed denne store forandring bringer i mit liv og i min karriere, så har den samtidigt ført mig til gode oplevelser, som jeg ikke selv ville have troet var mulige for mig.

Faktisk overvejer jeg selv at blive coach efter at være blevet coached af Lena. Derigennem kan jeg hjælpe andre med at udvikle deres liv og karriere, på samme måde som jeg er blevet hjulpet.

Vis mere

Sasha F

Grafisk Designer

Lena hjalp mig til se, at fejl også kan være værdifulde erfaringer, som jeg kan lære af. I dag er jeg bedre til at se mine fejltagelser som læring og bruge dem som det i fremtiden.

Efter mine coaching sessioner hos Lena er jeg mindre bange for at fejle og bedre til at møde udfordringer på en langt mere positiv måde. I dag når jeg mærker, der er en følelse af failure på vej, går jeg ikke i panik som jeg gjorde tidligere, men prøver at se situationen fra at andet perspektiv.

Vis mere

Antonia Cimini

Fotograf og journalist

Lena er en kreativ, omhyggelig og provokerende coach. Arbejdet med hende har været en rejse, som har ført til, at jeg forstår mine karriere valg meget bedre, og det har hjulpet mig til at vove mig udenfor min comfort zone.

Lena har en alsidig professionel baggrund, og det har været afgørende for mig. Hun stiller spørgsmål fra uventede perspektiver, og hun giver mig hjemmearbejde, der hjælper mig til at finde ind til kernen af mig selv. Hun give mig også værktøjer, som hjælper mig til at nå mit mål. Jeg føler mig empowered og dedikeret til mig selv og mine mål efter hver coaching session med hende.

Vis mere

Lise Floris

Freelance skribent

Jeg har haft fornøjelsen af at gå igennem et coaching-forløb med Lena.

Jeg var gået fra at være fuldtidsarbejdende EU funktionær til freelance skribent, og jeg følte ofte jeg havde svært ved at finde den selvdisciplin, det kræver at være sin egen chef. Derudover var jeg involveret i mange forskellige ting, og havde svært ved at finde ud af, hvad det vigtigste var for mig.

Lena gav mig ikke alene nogle gode metoder til at genfinde selvdisciplinen – hun fik mig til at opdage de ting, der virkelig betyder noget for mig – og ikke mindst hvor vigtigt det er at lære at sige nej

– selvom man føler sig beæret over at få tilbuddet om at blive involveret i et nyt projekt.

Vis mere

-

Strategi konsulent og transition rådgiver

Efter at have arbejdet med Lena, ser jeg at min holdning til både karriere og liv har ændret sig signifikant og til det bedre.

Jeg forlod den karriere og det netværk jeg kendte og stod overfor at skulle genopbygge min karriere helt fra start igen. Det tog noget tid at få fodfæste, men med Lenas hjælp, lykkedes det mig ikke kun at genfinde mit fodfæste, jeg er også grundlæggende et mere lykkeligt menneske i dag.

I dag kender jeg mit værdisæt, lever efter det og har et meningsfyldt liv, både professionelt og personligt.

Jeg vil gerne tro, at jeg kom hertil ved egen hjælp, og det gjorde jeg. Men uden mit arbejde med Lena, ville jeg have været et andet sted.

Vis mere

-

Learning and Development Director

Lena hjælper mig med at udforske mit potentiale og virkelig se det.

I starten var jeg hæmmet af selv-sabotage og gamle mønstre. I dag står jeg meget mere sikkert mht. hvem jeg er, hvad der er vigtigt for mig og hvad jeg kan gøre.

Vis mere

-

Strategic Account Executive

Coaching sessionerne med Boldsteps har givet mig et helt nyt perspektiv – et perspektiv som jeg i dag benytter i mit liv med succes, både professionelt og privat.

Og den læring jeg har opnået om mig selv gennem coaching, vil jeg bevare i min videre udvikling.

Vis mere