Skip to content

Om Boldsteps og om denne privatlivspolitik

På siden her kan du læse privatlivspolitikken for virksomheden:
Boldsteps ApS
CVR: 40877746
Grønholtparken 14
DK – 6000 Kolding
Danmark
E-mail: hello@boldsteps.net
Tlf. (DK): + 45 2372 2398

Hos Boldsteps, coacher og træner vi ledere og medarbejdere, teams og hele organisationer i at lede, samarbejde og kommunikere.

Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Boldsteps personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik henvender sig til:

 • Boldsteps kunder (herunder både kontaktpersoner hos Boldsteps kunder og deltagere på Boldsteps træninger, workshops og coaching forløb/programmer)
 • Modtagere af Boldsteps nyhedsbrev
 • Brugere af Boldsteps hjemmeside

Boldsteps privatlivspolitik målrettet andre grupper (medarbejdere, samarbejdspartnere m.v.) formidles til disse parter på anden vis.

Principper i vores behandling af dine personoplysninger
I afsnittet her kan du læse om de principper i vores behandling af dine personoplysninger, der gælder uafhængigt af hvilke personoplysninger, der er tale om.

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificérbar fysisk person.

Vi indsamler og behandler i Boldsteps udelukkende personoplysninger, når det er nødvendigt.

Vi bruger udelukkende dine personoplysninger til det formål, de er blevet indsamlet til, og vi sletter dem igen, når dette formål er opfyldt, eller i henhold til gældende lovgivning, hvis lovgivningen kræver at vi opbevarer personoplysningerne i en længere periode.

Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU-persondataforordningen GDPR og dansk databeskyttelseslovgivning.

Vi udvikler løbende Boldsteps tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for, hvordan vi indsamler, opbevarer, behandler og overfører dine personoplysninger, så vi sikrer oplysningerne imod uautoriseret adgang, ændring og sletning.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi, og hvordan behandler vi dem?
I afsnittet her kan du læse mere om, hvilke typer personoplysninger vi indsamler og behandler i hvilke situationer, hvor vi får oplysningerne fra, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvorfor vi har brug for at indsamle og behandle dem.

For alle situationer gælder, at Boldsteps som udgangspunkt kun indsamler og behandler almindelige personoplysninger.

Personoplysninger fra Boldsteps kunder

Kontaktpersoner hos Boldsteps kunder
Hvis du er i kontakt med Boldsteps, fordi du ønsker at vi planlægger og faciliterer træning eller coaching for dig eller din virksomhed, får vi typisk følgende personoplysninger fra dig via Boldsteps hjemmeside, via e-mail eller via telefon:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Hvilken virksomhed, du arbejder i
 • Stillingsbetegnelse

Boldsteps har brug for oplysningerne for at kunne kommunikere med dig omkring forberedelse, afholdelse og opfølgning på træningen eller coachingprogrammet.

Boldsteps overfører kun oplysningerne i det omfang, det er strengt nødvendigt for at kunne forberede, afholde og følge op på træningen, til:

 • Boldsteps databehandlere – som vi har indgået databehandleraftaler med, hvilket er vores garanti for, at de overholder de gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvis du vil have oplyst, hvilke specifikke databehandlere og samarbejdspartnere, vi overfører oplysninger til i forbindelse med vores samarbejde med dig som kunde, så kontakt os (hello@boldsteps.net).

Deltagere på Boldsteps træning, workshops eller coachingforløb

Hvis du er i kontakt med Boldsteps, fordi du deltager på en af vores træninger, workshops eller coachingprogrammer, får vi typisk nogle eller alle af følgende personoplysninger via e-mail eller via telefon, enten direkte fra dig eller fra vores kontaktperson i den virksomhed, du arbejder i:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Hvilken virksomhed, du arbejder i
 • Stillingsbetegnelse

Boldsteps har brug for oplysningerne for at kommunikere med dig omkring forberedelse, afholdelse og opfølgning på træningen eller coachingforløbet.

Ved nogle typer træninger og coachingforløb får vi desuden yderligere oplysninger om din baggrund og dine ønsker til træningen via en pre-survey, som du selv udfylder online på platformen SurveyMonkey. Nogle gange får vi også oplysninger om, hvad du har lært på træningen, via en evaluation-survey, som du selv udfylder online på platformen SurveyMonkey. Vi har indgået en databehandleraftaler med SurveyMonkey, hvilket er vores garanti for, at virksomheden overholder de gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Boldsteps har brug for oplysningerne fra disse pre-surveys til at kunne skræddersy træningen eller coachingforløbet til dig, og vi har brug for oplysningerne fra disse evaluation-surveys til at følge op på træningen eller coachingforløbet, for at sikre at resultaterne af træningen forankres samt til at udvikle samarbejdet med den virksomhed, du arbejder i.

Ved enkelte typer træning eller coachingforløb, fx online-træninger eller coachingforløb, kan vi også modtage andre oplysninger om dig, fx i form af dine egne online-løsninger på opgaver, der indgår i træningen eller coachingen. I sådanne tilfælde sender vi dig, inden træningen eller coachingen begynder, supplerende oplysninger om behandling af persondata i forbindelse med den konkrete træning.

For alle ovennævnte typer oplysninger gælder det, at Boldsteps kun overfører oplysningerne i det omfang, det er strengt nødvendigt for at kunne forberede, afholde og følge op på træningen, til:

 • Boldsteps databehandlere – som vi har indgået databehandleraftaler med, hvilket er vores garanti for, at de overholder de gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvis du vil have oplyst, hvilke specifikke databehandlere og samarbejdspartnere, vi overfører oplysninger til i forbindelse med den træning, du deltager på, så kontakt os. (hello@boldsteps.net).

Personoplysninger fra modtagere af Boldsteps nyhedsbrev
Hvis du ønsker at modtage Boldsteps nyhedsbrev, har vi brug for følgende personoplysninger fra dig:

 • Navn
 • E-mailadresse

Vi modtager typisk oplysningerne direkte fra dig via den tilmeldingsformular, du udfylder på Boldsteps hjemmeside. Nogle gange kan vi også modtage oplysningerne via andre kanaler, fx ved at du ved vores træninger skriver dig på en tilmeldingsliste til nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig Boldsteps nyhedsbrev giver du dit samtykke til, at Boldsteps må sende nyhedsbreve til den e-mailadresse, du tilmelder dig med. Vi opbevarer og behandler udelukkende dine personoplysninger med det formål, at vi kan sende dig nyhedsbreve.

For at kunne sende dig nyhedsbreve deles dine personoplysninger med tredjepartsservicen, MailChimp. Vi har indgået en databehandleraftaler med Mailchimp, hvilket er vores garanti for, at de overholder de gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage Boldsteps nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket der står i bunden af alle de nyhedsbreve, som vi sender til dig.

Personoplysninger fra brugere af Boldsteps hjemmeside
Henvendelser via hjemmesidens kontaktformular
Hvis du kontakter Boldsteps via den kontaktformular, der ligger på vores hjemmeside, får vi typisk følgende personoplysninger fra dig, som du selv indtaster:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • (Telefonnummer)
 • Besked-tekst

Boldsteps har brug for oplysningerne for at kunne kommunikere med dig omkring det emne, din besked handler om.

Alle de oplysninger, du indtaster, sendes via en sikker forbindelse.
Boldsteps sælger ikke – og vil aldrig sælge – dine persondata til tredjeparter.

Cookies

Vi arbejder altid på at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside. Til det formål bruger vi cookies.

Du kan læse mere om hvilke cookies vi bruger og hvordan vi bruger dem i vores cookie-politik her.

Dine rettigheder
Du kan altid kontakte Boldsteps, hvis du:

 • Ønsker at for at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har liggende om dig.
 • Ønsker at få rettet fejl i personoplysninger, vi har liggende om dig.
 • Ønsker at få udleveret de personoplysninger, vi har liggende om dig.
 • Ønsker at få slettet de personoplysninger, vi har liggende om dig.

Boldsteps kontaktinfo er:
Boldsteps ApS
Grønholtparken 14
DK – 6000 Kolding
Danmark
E-mail: hello@boldsteps.net
Tlf. (DK): + 45 2372 2398

Du kan også kontakte Boldsteps kommunikationsansvarlige, ejer og direktør Lena Hørlyk Petersen direkte på lena@boldsteps.net.

Hvis du ønsker at klage over Boldsteps behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet i Danmark.

Opdatering af denne privatlivspolitik
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Boldsteps kommunikationsansvarlige, ejer og direktør Lena Hørlyk Petersen på lena@boldsteps.net.

Boldsteps evaluerer og opdaterer løbende privatlivspolitikken.

Siden er sidst opdateret 3. maj, 2021