Skip to content

Samarbejde

Proces og metode

Strategi

Ethvert samarbejde starter med en grundig forståelse af din forretnings historie, nuværende situation, forretningsmål og hvilke krav det stiller til udvikling af dine medarbejdere. Vi diskuterer træningsbehov og udvikler en plan, der passer til din situation.

Vi afklarer rammerne for vores samarbejde, definerer udviklingsområder, sætter mål og målepunkter for projektet, tidsplan og økonomi. Og vi aftaler, hvem jeg evt. skal sparre eller samarbejde med i din organisation.

Analyse og design

Indsamling af data, interviews eller møder, analyse af behov og udfordringer, afhængigt af projektets behov. Design af et program, der imødekommer de mål, vi har aftalt for projektet.

Review

Vi gennemgår programmet sammen inden træningsstart og sikrer, at vores forventninger er afstemt.

Implementering

Programmet gennemføres.

Evaluering

Vi evaluerer træningsprogrammet, måler succes op mod de mål vi satte for projektet. Og vi diskuterer og aftaler de næste skridt for de medarbejdere, der har deltaget i programmet.