Skip to content

Kulturforståelse

Få bedre forståelse for kultur så du lykkes med at lede tværkulturelle teams og udvikle din forretning

Få succes med din forretning og med tværkulturelle teams

Kultur kan være den faktor, der skaber eller skader et samarbejde eller en forretning.  Kultur kan være det, der driver innovation og accelererer problemløsning. Det kan også være det, der skaber konflikter.

Den måde vi leder og arbejder sammen på, den måde vi uddelegerer opgaver, træffer beslutninger og forhandler på, påvirkes ikke kun af vores personlighed, men også af vores kulturelle baggrund. At forstå kulturer og kunne navigere i andre kulturer end vores egen, har betydning for, hvor effektivt du opnår dine resultater, når du arbejder med andre kulturer, og hvor bæredygtige dine resultater er.

Forbered din leder eller din specialist på at arbejde i Kina

Skal din nøglemedarbejder arbejde i Kina? Eller en asiatisk kollega flyttes til Europa? Skal nogle af dine specialister arbejde i din kinesiske organisation, supportere strategiske projekter, udvikle teams? Eller skal de til Kina for at lære af deres kinesiske kolleger og det kinesiske marked?Hjælp dine ledere og eksperter til at være godt forberedt, når de sendes til et marked og en kultur, der er meget anderledes og særdeles kompleks.Jeg har mere 10+ års erfaring i at arbejde i og med kinesisk kultur og har trænet og coachet forretningsledere, projektledere og specialister, såvel kinesere som ikke-kinesere i, hvordan de skaber succesfulde samarbejder og resultater.
coaching_2

Dit udbytte