Skip to content

Positive Intelligence

Positive Intelligence er et neuroscience-baseret program, der hjælper dig med at finde hovedårsagen til hvad der forhindrer dig i at nå de resultater, du ønsker at opnå.

Det er et mentalt fitness program, der træner dig, så du bliver mentalt stærkere; du styrker din evne til se og håndtere de udfordringer du møder i dit professionelle og private liv med et mere positivt og åbent mindset.

Positive Intelligence hjælper dig på følgende områder:

  • Peak performance: Ledelse, performance management, selv-realisering.
  • Peace of mind/wellness: Stress management, work/life balance.
  • Sunde relationer: arbejde med “besværlige/udfordrende mennesker”, bedre relationer i dit professionelle og private liv.

Jeg benytter Positive Intelligence i min coaching praksis og i min ledelsestræning for at:   

  • Hjælper dig med at finde hovedårsagen til hvordan du blokerer eller forhindrer dig selv i at nå de resultater, du ønsker at nå.
  • Træne dine mentale muskler så du bliver bedre til a lede sig selv.
  • Udvikle din mentale evne, så du forbliver rolig, balanceret og fokuseret, så du kan skifte dit mindset i pressede situationer. 

Positive Intelligence er et 6-ugers mentalt fitness-program. Det er app-baseret, nemt og brugervenligt i sin træningsform. Og jeg støtter dig i løbet af de 6 uger som din mentale fitness træner.   

Du kan læse mere om Positive Intelligence, de resultater der er skabt og den research, programmet er baseret på, her: www.positiveintelligence.com